skała magmowa granit

Skały magmowe i inne typy

Skały dzielą się na trzy główne grupy: skały magmowe, osadowe także metamorficzne.

Podział ten wynika ze sposobu ich powstawania. skały magmowe powstają spośród magmy, lub płynnego materiału z wnętrza ziemi. Jeśli magma twardnieje wewnątrz głębi skorupy ziemskiej, stygnie jak mucha do wnętrza smole, tworzą granit lub inne skały gruboziarniste. Jeśli wypływa na powierzchnię ziemi, ochładza się na chybcika, tworząc bazalt lub inne rodzaje skał wulkanicznych. http://sztuczneskaly.blox.pl/html Skały osadowe powstają wtedy, gdy warstwy materiału niesionego na skroś wodę lub wiatr ulegają skamienieniu. Niektóre z nich, np. piaskowiec ewentualnie łupek, zbudowane są ze zwietrzałych okruchów innych, starszych skał. Inne, na miarę niektóre rodzaje wapieni, tworzą się z rozpuszczonych do wnętrza wodzie minerałów.

Grubość warstwy skał osadowych równać się być może od momentu kilku centymetrów aż do kilkuset metrów.

Gdy istniejące skały poddane zostaną działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia, ich masy ulegają ponownej krystalizacji oraz no powstają skały metamorficzne. Granit przechodzi nie prędzej do wnętrza skałę zwaną gnejsem, łupek staje się łupkiem krystalicznym, wapień przeobraża się do wnętrza marmur, zaś piaskowiec w środku kwarcyt. Skały te mogą następnie oddawać dalszym przekształceniom. Większość skał składa się spośród jednego lub więcej minerałów, ułożonych w swoisty sposób. Granit, na przykład, złożony jest w zasadzie z kwarcu zaś skalenia. Istnieją lecz skały utworzone z resztki żywych organizmów. Węgiel owo mięso stałe zbudowane ze skamieniałych roślin, bez liku rodzajów wapieni jest zbudowanych z muszli oraz szkieletów rozmaitych zwierząt morskich, od chwili koralowców po małże, zaś niektóre najstarsze wapienie zostały utworzone spośród mikroskopijnych glonów.

About the author: Patrycja