Skały magmowe i inne typy

Skały dzielą się na trzy główne grupy: skały magmowe, osadowe także metamorficzne. Podział ten wynika ze sposobu ich powstawania. skały magmowe powstają spośród magmy, lub płynnego materiału z wnętrza ziemi. Jeśli magma twardnieje wewnątrz głębi skorupy ziemskiej, stygnie jak mucha do wnętrza smole, tworzą granit lub inne skały gruboziarniste.

Sztuczne drzewa czy warto budować takie dekoracje

Dosyć popularnym typem dekoracji są sztuczne drzewa, będące replikami prawdziwych roślin. Obecnie wewnątrz modzie jest ustawianie dekoracji do środka budynków, które imitują prawdziwą roślinność. Chcąc ozdobić wnętrza jest dozwolone projektować różne rodzaje drzew niczym dęby, sekwoje, sosny zaś chociażby drzewa, które rośną dokładnie tak do wnętrza tropikalnych rejonach naszej planety. Taka ciekawa ozdoba na pewno […]